TEPELNÁ ČERPADLA

Nabízíme tepelná čerpadla značek Panasonic, Daikin, Toshiba a Midea. Tepelná čerpadla buď v provedení vzduch - vzduch (energii odebíráme z venkovního vzduchu a dodáváme teplo do vzduchu v místnosti), nebo vzduch - voda (energii odebíráme z venkovního vzduchu a dodáváme teplo do topné vody).

Nabízená tepelná čerpadla jsou s invertní technologií spojitého řízení topného výkonu.

 

Tepelná čerpadla Panasonic, vzduch voda               Čerpadla tepla vzduch voda DAIKiN               Tepelné čerpadlo TOSHIBA               Logo Midea tepelné čerpadlo

Pořízení tepelného čerpadla

V České republice je pořízení tepelného čerpadla, coby ekologického zdroje tepla, podporováno v rámci dotačního titulu "Zelená úsporám" administrovaného Státním fondem životního prostřední ČR, zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Pro rok 2015 činí maximální výše dotace na tepelné čerpadlo vzduch/voda 85 000 Kč. Na tepelné čerpadlo se systémem země/voda je možné získat dotaci až 100 000 Kč. Hlavní podmínkou pro získání dotace je maximální měrná spotřeba tepla na vytápění do 150 kWh/m2 rok.

Typy tepelných čerpadel:

Vzduch - Vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch odebírají teplo  z venkovního vzduchu až do venkovních teplot vzduchu -17 °C.

Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní jednotky a jednotky vnitřní nejčastěji v nástěnném provedení. Podobně jako klimatizační jednotky. 

Vzduch - Voda

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo  z venkovního vzduchu až do teplot vzduchu -23 °C.

Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní jednotky a jednotky vnitřní (hydrobox) ve které se ohřívá topná voda pro otopnou soustavu a pro ohřev boileru TUV.

Kontaktní informace

KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Libušská 826/227a
Praha 4
142 00
Česká republika
IČ:
DIČ
Fax (klima): +420 244 472 938, ZELENÁ LINKA: 800 100 343